Hiển thị một kết quả duy nhất

Hàng order
Kho: 0
 
Kho: 8
Kho: 8